روی اعصاب ترین رفتار مسافران در هواپیما – آهو نگار

: همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است

افرادی که به صندلی جلویی لگد می زنند- 59%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
: تور لحظه آخری اهواز همیشه مسافرانی در هواپیما وجود دارند که با کارهایشان ما را آزار می دهند. طبق آمار گرفته شده از مسافران در چند سال متمادی، آزاردهنده ترین عادت افراد در هواپیما لگد زدن به صندلی جلویی است. دلیل این کار، از سر رفتن حوصله گرفته تا عصبی بودن، هر چه که باشد، فردی که روی صندلی جلویی نشسته را نیز ناراحت و عصبی می کند. 

\r\n\r\n
5. افرادی که صف را رعایت تور زمینی کرمان نمی کنند-35%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
درصدهای آمده بر پایه رای 1005 مسافر بالای 18 سال، از سال 2014 به بعد، است.

\r\n\r\n
زوج های عاشقی که مدام قربان صدقه هم می روند و دوست دارند که عشق شان را به همه نشان دهند- 28%

\r\n\r\n
آنهایی که مدام تور لحظه آخری مشهد در حال خوردن غذا هستند-30%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
مجردهایی که به دنبال فردی می گردند که با او گپ بزنند-18%

\r\n
مسافرانی که عطر را روی تن شان خالی می کنند- 49%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n
افرادی تور زمینی اصفهان که پرحرفی می کنند-49%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
افرادی که با آرنج شان تمام صندلی را اشغال می کنند- 34%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
والدینی تور قبرس که به فرزندان خود بی توجه اند- 55%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n
رفتارهای خرید بلیط هواپیما ماهان بد دیگری هم وجود دارند که در رتبه های بعدی، با درصد پایین تری قرار گرفته اند. در اینجا بدترین نوع مسافران هواپیما را که با کارهایشان آرامش دیگران را بر هم می زنند، برایتان آورده ایم. 

\r\n\r\n
مسافرانی که صندلی شان را می خوابانند-35%

\r\n\r\n

 آزاردهنده ترین رفتار مسافران در هواپیما چیست؟

\r\n\r\n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *