نقش پیک موتوری در قیمت دلار – آهو نگار

خانه ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت: این دلار‌ها با پیک موتوری جابجا می‌شود
خانه ملت به نقل از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از درز دلار در بیخ گوش بانک مرکزی خبرداد و نوشت: این دلار‌ها با پیک موتوری جابجا می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید درز‌های دلار غیرقانونی و قاچاق مشخص شود، گفت: در حالی که دلار قاچاق در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما واردکنندگان ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش را پیدا نمی‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت بعد از اعلام سیاست تک نرخی با حواشی متعددی مواجه شد، گفت: دولت با اتخاذ سیاست تک نرخی با حواشیی مانند تامین ارز تولیدکننده، صادرکننده، مسافران و دانشجویان روبه رو شد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه تک نرخی کردن ارز، بیان داشت: دولت در وضعیت بحرانی نسبت به تک نرخی کردن دلار اقدام کرد، البته مجلس از گذشته بر این موضوع تاکید داشت؛ اما نه اینکه ناگهانی و در وضعیت بحران آن را عملیاتی کند.

سید نقی کبیری با اشاره به فروش دلار در بازارسیاه با قیمتی فراتر از ٤٢٠٠ تومان اظهارداشت: تک نرخی شدن دلار اتفاق ناگهانی و بدون ایجاد زیرساخت‌ها بود، در حالی که برای تک نرخی کردن باید زیرساخت‌ها را در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت فراهم می‌کرد.

وی ادامه داد: باید لوازم اجرای چنین تصمیمی فراهم می‌شد. دراین راستا اولین ابراز روشن شدن مسیر خروج دلار از نرخ ٤٢٠٠ تومان بود، در حال حاضر شاهد آن هستیم که بیخ گوش بانک مرکزی و صرافی ها، دلار در قالب پیک موتوری در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دلار غیر ٤٢٠٠ تومان قاچاق محسوب می‌شود گفت: دولت برای مقابله با دلار قاچاق باید لیستی از افراد و سیستمی که عامل فروش چنین دلار‌هایی می‌شود، تهیه کند؛ اما تاکنون چنین لیستی تهیه نشده است.

کبیری در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی باید کار جامعی را برای تک نرخی شدن انجام می‌دادند، اظهارداشت: ارز در بازار از جا‌هایی درز می‌کند که لازم است دولت از درز آن جلوگیری کند. در حال حاضر با چند نرخ دلار روبه رو هستیم، دلار ٤٢٠٠ تومان، دلار واردکننده با یارانه و دلار با نرخ‌های بیشتر از ٥ هزارتومان، اگر دولت به این وضعیت ورود نکند شرایط خطرناک تری نسبت به گذشته ایجاد می‌شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *